Kapalaran ba na ang babae ay magahasa?

We people like to say “kapalaran nya yun”. It’s meant to be.

Kapalaran nga ba na ang isang babae ay magahasa? Pagsamantalahan?

Ang ibig sabihin, yung rapist ay kapalaran din nya na sya ay ipinanganak na maging rapist? Nasa sinapupunan pa lang sya ng nanay nya ay nakatakda na ang kanyang kapalaran na magiging masamang tao, kriminal, maniac, rapist, at makukulong ng habang buhay o mabibitay? Kapalaran din ba nya yun?

Kapalaran din ba ng mga magulang nya na magkakaanak sila ng isang salbaheng tao? O kasalanan nila na hindi nila pinalaki ng tama ang kanilang anak?

Kung ikaw ay isang magulang, maliit pa lang ang inyong anak ay turuan nyo na na igalang ang kapwa. Huwag gumawa ng mga kabalastugan. Respetuhin ang mga babae, bata man o matanda. Igalang ang sarili at ang kapwa. Hwag bastos.

If you are a parent, please teach your kids to respect women. Young girls must be taught how to protect themselves from their playmates, boys, teachers, and men. Young boys must be taught to respect girls.

sexual abuse

@humanidad_kontra-abuso
#hukab

#huwagkangbastos
#notosexualabuse
#hwagkangmaniac
#choosetobegood
#respectwomen
#respetosakapwa

Share

Related Posts