Foreigner looking for a wife

Feb 11, 2021
12:20 noon
I always get messages from male foreigners looking for a wife. I think they scour Instagram and Facebook for prospects.
Me—- “Antonia, merong foreigner naghahanap ng asawa, dadalhin daw sa America. Papayag ka ba?”
Antonia—-“Hindi mam, matanda na mister ko kawawa naman kung iwan ko. May pinagsumpaan kami, till dit du as part.
Baka mamatay pa yun kunsinsya ko pa. At tsaka hindi ko naman tutoong lab yung foreigner, maiisip ko lagi mister ko”.
Me—- “Sige, sabihin ko ayaw mo.”

Share

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 12 =